تاریخ : 1396,پنجشنبه 27 مهر17:26
کد خبر : 56189 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


پاسخ منفی و فرافکنی دستگاه های دولتی

تمام مراجعات به مسئولان امور ایثارگران دستگاههای دولتی حتی در مواقعی که طبق قانون تسهیلاتی برای ایثارگران وجود داشته اما به عمد توسط آن دستگاه حقوق قانونی تضییع شده با پاسخ منفی و فرافکنی مواجه بوده است.
امسال در اثر اشتباه مشاور، محل تحصیل فرزندم خارج از مشهد شد اما تسهیلات دانشگاهی فرزند ایثارگر طبق ماده 62 قانون خدمت رسانی به ایثارگران و آیین نامه تسهیلات مهمان و انتقال که توسط دولت یازدهم مهر خورده، متاسفانه همین قوانین موجود در اداره کل شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویی وزارت به عمد تضییع شد اما کسی پاسخگو نیست؛ لذا با مشکلات بسیار زیاد چندین مرتبه بین دانشگاه مبدا و مقصد پاسکاری شدیم تا در نهایت مجبور شدیم کل ترم را حذف کنیم.
به طور کلی سیاست مسئولان در مقابل اجرای قوانین ایثارگران اینطور است که اگر دانشجوی ایثارگر بخواهد تحصیل کند باید از هفت خان موانع عبور کند زیرا به اعتقاد مسئولان ادامه تحصیل همزمان با قوانین و تسهیلات مهمان و انتقال ایثارگران اشکال دارد اما مرخصی و حذف ترم، بدون کوچکترین مشکلی به طور خودکار انجام می شود تا دانشجو درس نخواند.

ضمنا" مدارک تکمیل ثبت نام دانشجو که فرزند مونث جانباز بالای 25 درصد و رتبه بالای 500 و معدل بالای 5/19 است، در سامانه ی اداره ی کل شاهد و ایثارگران سازمان امور دانشجویی در مهلت مقرر اقدام شده موجود است اما از حقوق قانونی محروم شده است.