تاریخ : 1396,یکشنبه 21 آبان13:58
کد خبر : 56628 - سرویس خبری : اخبار


عکس/نقاشی های مادر 2 جانباز

سرکار خانم صنوبر مهدوی مادر دو جانباز است که در تهران برای امرار معاش، نقاشی می کشد و می فروشد.