تاریخ : 1396,شنبه 02 دي13:40
کد خبر : 57005 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


زلزله تلنگری برای زبان تلخ ها!

تقی آبادی- مردم تهران برای چندثانیه زلزله 5ریشتری که به لطف وعنایت خداوندمهربان هیچ خرابی و شکرخدا هیچ کشته ای برجا نذاشته و البته امیدوارم که دیگر شاهد ازاین دست بلاهای زمینی وآسمانی در هیچ کشوری نباشیم ان شاءا...

 ولی عرض حقیر این ست خصوصا تهرونیا خیلی زخم وزبون ونیش وکنایه به خانواده شهداء جانبازان وخانواده هایشان درطول این سال ها زده اند و باعث رنج و عذاب خانواده معظم شهداء والامقاممان و جانبازان و خانواده هایشان بوده اند و به جای تشکر ازمدافعان حرم که در واقع دفاع از ایران وایرانی بود می گفتندکه برای پول می روند!

 عزیزان پایتخت نشین! امیدوارم با این زلزله تلنگری بهتون وارد شده باشد که جان چقدرشیرین است. چرا که مطمئنم درلحظه وقوع زلزله چندثانیه ای پدر ومادر فرزندانشان را ازیادبردند. بچه ها پدرو مادرها رو فراموش کردند، چه رسدبه مال دنیا.

پس لطفا این لحظه رو هیچ وقت فراموش نکنید و قبل ازاینکه دیر شود ازمدافعان حرم و خانواده شهداء ،جانبازان و خانواده هایشان حلالیت بطلبید. چرا که هیچ کس حاضرنیست بخاطر مال دنیا جانش را به خطر اندازد جز آنکه در دفاع از ناموس وطن و اعتقادش.

 بیائید قدر یکدیگر را بدانیم قبل از آنکه دیر شود وخدا را شاکر باشیم.

برادر کوچک شمامعلول دفاع مقدس چرا که نام جانباز درحد واندازه حقیرنیست که خودم را جانباز بنامم.

کوچک شما خانواده معزز شهداءعزیزمون وجانبازان واقعی گرانقدرمان


کد خبرنگار : 18