تاریخ : 1396,چهارشنبه 29 آذر16:56
کد خبر : 57161 - سرویس خبری : استان ها


استخر جانبازان اهواز، درخدمت کیست؟

ناشناس- اگر دوستان دسترسی به مسئولین بنیاد جانبازان استان خوزستان دسترسی دارند بپرسند که چرا باید استخری که با هزینه بنیاد جانبازان در کیان شهر اهواز احداث شده است، بطور رایگان در اختیار جانباز قرار نمی گیرد و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است؟ و استفاده از استخر فوق برای جانبازان نیم بها اعلام شده! این ظلم به جانبازان نیست؟ 

چرا باید برای استفاده مبلغ 7000 تومان توسط جانباز پرداخت شود، ضمن اینکه از فرزندان جانباز هم هزینه گرفته می شود.

ضمنا" در سایر استان ها استفاده از استخر بنیاد در هفته سه نوبت بطور رایگان برای جانبازان و خانواده محترم آنها تخصیص داده شده است.


کد خبرنگار : 20