تاریخ : 1396,یکشنبه 03 دي14:11
کد خبر : 57194 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


فاصله بیشتر ایثارگران و مسئولین با فاصله طبقاتی!

رزمنده - با توجه به هشدارهای رهبر معظم در مقابل نفوذ و شبیخون فرهنگی و گسترش شکاف اغنیای حاکم و مردم و اینکه فرموده اند مردم ولی نعمت انقلاب و خانواده های شهدا چراغ هدایتی برای جوانان هستند و جانبازان (بابصیرت) الگوی استقامت و پایداری این نظامند و متاسفانه به جز گروهی از افرادی که حتی جبهه را ندیده اند و در زمان دفاع مقدس در حاشیه امنی سکونت داشته اما با پرونده سازی رزمنده و دلاور شده ند و بعضا در کمال صحت روحی و بدنی جانبازی گرفته اند و...

  اکثریت مطلق خانواده های  شهدا و جانبازان در حال حاضر به شدت گرفتار مسائل و مشکلات اقتصادی هستند و این وضعیت سخت برای بیشتر مردم ایران بزرگ هم هست و در عین حال به فساد هایی در دستگاه‌هایی از کشور که به دلیل عدم رعایت و اطاعت از فرامین امام خمینی و مقام معظم رهبری رخ داده بی تفاوت اند، (که همیشه کم و بیش بوده) و این بی تفاوتی سهمگین تر و بیشتر و عمیق‌تر شده است؛ کمترین و ساده‌ترین و در دسترس ترین این فسادها و یا خطرناکترین این فسادها، همان مسئله‌ی «حقوق‌های نجومی» و شکاف طبقاتی می‌باشد و عمیق‌ترین آن، همان معضل و خطر "نفوذ" است که مقام معظم رهبری، بارها به آن هشدار دادند.

 اما توجهی به آن نشده و حتی افزایش یافته شما حقوق وزیران و نمایندگان و دیگر مدیران و یا مجموعه هایی کم بهره و در مقابل  فقر و سختی معیشت ایثارگران و کارگران و کارمندان جزً را فعلا می بینید و اینکه حرکتی از خواص برای تغییر شرایط ملاحظه نمی کنیم...!!!!

 مسئله قطع رایانه ها و افزایش قیمت ها و سوخت که خواهید دید چه مصیبتی برای اقشار متعدد و  بخصوص نیازمند ایجاد خواهد کرد... و باید مردم بدنبال کمیته امدادی یا موسسه ای بگردند و عجز و لابه کنند تا ثابت کنند نیاز به یک زندگی معمولی و آسایشی قلیل دارند.. و کرامت انسانی و عزت نفس خویش را برای یک زندگی حداقلی و بخور و نمیر؛ بپای خنده های سیاست بازان حراج نمایند.. و فقط قلدری اغنیا و رانت خوران و زادگان مسئولان را ناچارا باید ببینند و...


کد خبرنگار : 20