تاریخ : 1396,دوشنبه 04 دي18:08
کد خبر : 57212 - سرویس خبری : شعر

فردوس، سهم دلدادگان شهادت

فردوس، سهم دلدادگان شهادت

امیرپورغضنفری

فرستنده رزمنده وجانبازاعصاب و روان - شعری ازمرحوم اسدالله امیرپورغضنفری

ای که فردوس برین بعد از شهادت زان توست       

مرگ با خفت درون بستر بیمار چیست؟

هست هر نقشی زکلک نقش بند لایزال                 

نقش بر دیباچه حاصل گردش پرگار چیست؟
از رموز آفرینش درک کن اسرار را                    

جلوه ی گل صوت بلبل نغمه منقار چیست؟
درقبال آنکه وجدانش بود کر چو صدام               

کوی رسوایی زدن در کوچه و بازار چیست؟
سر فدا کردن که هر دم رو به افزایش نهد           

غیر از استحکام ایمان معنی این کار چیست؟
لشکر اسلام در زیر لوای مهدیت                

کرد ثابت نور ایمان ظلمت اشرار چیست؟
همچنین بنمود روشن رهبری های امام                

وحشت مرگ آفرین بعثی غدار چیست؟
چون بنا شد عشق اسلام و وطن اندر سرت    

هموطن فرق شما با صورت دیوار چیست؟

تقدیم به تمامی همرزمان ایثارگرم در دفاع مقدس


کد خبرنگار : 20