تاریخ : 1396,چهارشنبه 06 دي14:17
کد خبر : 57246 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


عمارت روی خون شهیدان!

ع- کجایید ای شهیدان که ببینید روی خون پاکتان دزدها عمارت می سازند و فراعنه قدرت در کف می گیرند!

  شما برای زدودن جامعه از ننگ های بی حجابی و ناپاکی و دوری از شیاطین جان و تن دادید و امروز رییس جمهور با افتخار کنار دختران بدحجاب و... عکس می گیرد و آن را برای رای آوردن پخش می کند و با شیاطین دست می دهد و رابطه با آنان را افتخار میداند و در مقابل کمونیست هایی مانند رهبر کره شمالی با تمام ضعف مالی و ... کشورشان را چنان قدرتمند کرده‌اند که آمریکا. ایادیش جرئت چپ نگاه کردن به مملکتشان را ندارند و رییس جمهور ایران خون پاک شما و شهدای هسته‌ای را فروخت و ....!!!

 ثروت اندوزی امروز نزد شیخ رییس جمهور مباح است و یارانش حقوق چند ده میلیونی را برای خود حق میدانند و برای کارگر و کارمند پابرهنه روزگار حرام!


کد خبرنگار : 20