تاریخ : 1396,چهارشنبه 06 دي19:08
کد خبر : 57255 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


اطلاعیه اخیر اسکودا و اعمال سهمیه ها

پژمان- لازم دانستم نکاتی را خدمت بازدیدکنندگان محترم پیرامون اطلاعیه اخیر اسکودا راجع به موضوع اعمال سهمیه ها به اطلاع برسانم:

اولا) در تمامی آزمون هایی که سازمان سنجش برگزار می کند، احراز واجد شرایط سهمیه با همین سازمان مشار خواهد بود. به بند ٧ قسمت تذکرات مهم در آگهی آزمون مراجعه شود.

ثانیا) مطابق تبصره ٣ آگهی آزمون، رزمندگان و فرزندانشان جزو سهیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند (به صراحت بیان شده)

 حال برای روشن شدن موضوع باید به قانون دائمی جامع خدمات رسانی به ایثارگران مراجعه نماییم:

  در سطر ماده ٢١ قانون فوق الذکر آمده کلیه دستگاه های موضوع ماده ٢ این قانون مکلفند ٢٥٪‏ نیاز استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز را از بین ایثارگران و فرزندانشان و ٥٪‏ هم از بین رزمندگان
پس با توجه به ارجاع سطر ماده باید به ماده ٢همین قانون مراجعه نماییم

 در بند (الف) این ماده به صراحت از کانون وکلای دادگستری نام برده شده! آیا به نظر شما عزیزان قانونگذار خودش آگاه نبود که کانون های وکلا کارآموزان را جذب میکند نه استخدام؟! پس اصلا چه لزومی داشت که قانونگذار محترم نام کانون وکلا را در بین نهادها و دستگاه های احصا شده قرار دهد؟!

 علی ایحال اطلاعیه اسکودا کاملا" در تضاد است با قانون جامع ایثارگران و حتی در تضاد است با تبصره ٣ آگهی آزمون وکالت!!

 النهایه عمل به چنین تصمیمی نه تنها موجب تضییع حق ایثارگران عزیز می شود بلکه موجب کاهش جذب داوطلبین آزاد نیز خواهد شد! چرا که به این ترتیب به فرض در کانون مرکز تنها ٧٠٠ نفر داوطلب آزاد پذیرفته می شوند!!


کد خبرنگار : 20