تاریخ : 1396,شنبه 09 دي14:17
کد خبر : 57281 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


حق پایمال شده ایثارگران در ماده 37

الف - ب- نمایندگان محترم مجلس

  براساس ماده 37 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن در قانون برنامه ششم، کلیه جانبازان زیر25% و رزمندگان شاغل با حضور داوطلبانه بیش از 24 ماه در جبهه از پرداخت حق بیمه و مالیات معاف هستند و در همه دستگاه های دولتی این ماده قانونی رعایت می شود و از سوی دولت نیز اعتبار لازم تامین می گردد.

  لیکن قانون گذاران محترم برای ایثارگران بدون شغل و فاقد درآمد که نیازمند حمایت بیشتری هستند با شرایط فوق الذکر هیچ گونه تمهیداتی نیندیشیده اند و جانبازان زیر25 % و رزمندگان در کهولت سن حتی فاقد حداقل حقوق بازنشستگی هستند.
 
  کمک معیشت معسرین نیز که بسیار کمتر از حداقل حقوق است، معمولا" به صورت تبعیض آمیز و سلیقه ای پرداخت می شود و دستور العمل واحدی ندارد و اکثریت جانبازان از دریافت آن محروم هستند.

  در حالیکه حقوق قانونی ایثارگران شاغل با عزت و احترام پرداخت می شود، حقوق قانونی و احترام ایثارگران فاقد شغل در سنین بالاتر از 50 سال نادیده گرفته می شود و این برخلاف عدالت اجتماعی و شرع اسلام است.

 متولی پرداخت کمک معیشت یا حقوق ایثارگران نیز شفاف نیست و ایثارگران نمی دانند باید از ارتش پیگیری کنند و یا بنیاد؟

  لذا از نمایندگان محترم ایثارگران در مجلس تقاضا می شود در جهت رعایت انصاف و عدالت، نسبت به تدوین و تصویب قانون واحد برای برقراری حقوق به میزان حداقل معیشت جهت کلیه جانبازان زیر 25% و رزمندگان با سابقه بالاتر از 24 ماه فاقد شغل و درامد اقدام نمایند.

 با تشکر


کد خبرنگار : 20