تاریخ : 1396,شنبه 09 دي17:19
کد خبر : 57287 - سرویس خبری : کاریابی


ارشد عمران و بیکار!

ملک رضا مولایی جانباز شیمایی - چرا کسی به فکر اشتغال فرزندان ایثارگران نیست. چرا چشم بینایی یا وجدان زنده ای این معضل ایثارگران را حل نمیکند.

 ما که پارتی نداریم، باید چه کار کنیم؟ چرا همش شعار میدید. چرا یک ذره وجدانتان را به کار نمی اندازید. فرزندم با مدرک فوق لیسانس عمران بیکار است. تقاضای رسیدگی و اقدام دارم.

متشکرم


 


کد خبرنگار : 20