تاریخ : 1396,دوشنبه 11 دي13:04
کد خبر : 57314 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

دوربین جادویی و مسئولان رویایی!

دوربین جادویی و مسئولان رویایی!

برخی از مسئولان دوربین خدا را فراموش کرده و زمانی که جلوی دوربین صدا و سیما قرار می گیرند خود را مدیون از جان گذشتگی شهدا و فداکاری جانبازان می دانند اما وقتی که دوربین کنار می رود چهره واقعی خودشان را نشان می دهند.

سید علی تقی آبادی - ببرخی از مسئولان دوربین خدا را فراموش کرده و زمانی که جلوی دوربین صدا و سیما قرار می گیرند خود را مدیون از جان گذشتگی شهدا و فداکاری جانبازان می دانند اما وقتی که  دوربین کنار می رود چهره واقعی خودشان را نشان می دهند.

متأسفانه این فرمایش امام را از یاد برده اند که دلبستگی به دنیا سرآمد هر لغزش و گناه است و صد البته منظور امام مسئولان است. چرا که همه دلبسته و فریفته دنیا شده اند به خصوص دولتمردان کنونی که فراموش کرده اند به کجا می خواهند برسند، رسیدنی که عاقبتش خاک گل کوزه گران خواهند شد.

مگر نه این است که عالم محضر خداست و دوربین خدا همه را می بیند و ضبط می کند؟ پس چرا مسئولان دوربین خدا را فراموش کرده اند و فقط زمانی که جلوی دوربین های صدا و سیما قرار می گیرند خودشان را مدیون و مرهون از جان گذشتگی شهدا و فداکاری جانبازان می دانند ولی دوربین که کنار می رود چهره واقعی خود را نشان می دهند.

این موضوع حکایت از آن دارد که آنها از نوادگان یزید و معاویه هستند و صد البته روی یزید و معاویه را سفید کرده اند و بعضی از مردم متاسفانه دنباله رو معاویه صفتان و اهل کوفه اند که صد البته آنان نیز روی اهل کوفه را سفید کرده اند که در این دولت شاهد هستیم.

البته حضرات ابائی ندارند که دشمنی با خانواده شهدا و جانبازان را علنی کنند، چرا که حتی به قانونی که به تصویب خودشان رسیده عمل نمی کنند و این دولت و حامیان آن فقط به شعار بسنده کرده اند.

  قانون ملزم کرده است که 25 درصد سهمیه استخدام در ادارات، نهادها، سازمان ها و بانک ها باید از فرزندان شهدا  و جانبازان باشد ولی در عمل حتی دریغ از یک درصد. قانون به صراحت آورده است که سربازان وظیفه از کار افتاده کلی بر حسب قانون هم طرازی با نیروهای پایور آنهم با دو رتبه بالاتر تا30سال شاغل محسوب شده و از حقوق و مزایای شاغلین بهره مند و پس از 30سال خدمت پاداش پایان خدمت دریافت کنند.

 در قانون تصریح شده است؛ بلیط هواپیما برای جانباز 70درصد و یک همراه در داخل و خارج از کشور سالی یکبار نیم بها است که البته ما نمی توانیم استفاده کنیم. قرار بود برای فرزندان و همسران جانبازان70 درصد کارت شناسائی صادر شود که برای همسران آنها اجرائی شده ولی برای فرزندانشان هنوز عملی نشده است. همچنین در قانون آمده است: هر10سال یک دستگاه خودرو ساخت داخل با قیمت تمام شده به صورت اقساطی به جانبازان داده شود اما ازسال80 تاکنون حتی یک دستگاه داده نشده است.

در قانون آمده است: کارکنان دولت روزی 8ساعت کار مفید باید انجام دهند که در خصوص بانک ها شش ساعت است و البته در مورد آنها باید گفت در ادارات جواب ارباب رجوع را نمی دهند؛ یا روزنامه می خوانند یا با گوشی بازی می کنند، آن وقت کارت می زنند این را به چشم خود دیدم و بعد اضافه کاری از حقوقشان بیشتر می شود.

حالا من جانباز 70درصد از 24 ساعت شبانه روز بابت هشت ساعت درد و رنجی که می کشم مبلغی بخور و نمیر دریافت می کنم اما بابت آن 16ساعت اضافه درد و رنجی که می کشم و صد برابرش خانواده ام آسیب می بینند، بابت اینها به ما اضافه درد و رنج یا همان اضافه کاری پرداخت نمی کنند.

اینها قطره ای از دریای دشمنی و نامهربانی با خانواده شهدا و جانبازان واقعی است و فقط آن را گفتم تا به گوش بعضی از مسئولانی که هنوز مسئول مانده اند و بعضی از مردمی که هنوز در وجودشان انسانیت است برسد.

این مطالب را برای نوادگان معاویه و معاویه صفتان نگفتم چرا که در آنها تاثیری ندارد چرا که بک گوششان در و دیگری دروازه است و صد البته اینان همان افراد ذینفعند که هرآنچه به نام خانواده شهدا و جانبازان است به کام آنها است. خب معلوم است هیچ وقت از منظر انسانیت به قضیه نگاه نکرده اند و نگاهشان فقط و فقط ثروت اندوزی و پول روی پول آوردن است.

ای نوادگان معاویه و اهل کوفه! این را بدانید که درب همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد. پس تاوان سختی در انتظارتان است و به قول معروف دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. هر چقدر هم جمع کنید شاه عباس نمی شوید چرا که شاه عباس هم جامعه زرین را گذاشت و با تن کرباس رفت.

از جانبازان واقعی عذرخواهی می کنم که بگویم متاسفانه افرادی فرصت طلب با دادن رشوه و پیدا کردن پارتی برای خودشان پرونده جانبازی ساختگی درست کرده و درصد هم گرفته اند و حقوق جانبازی دریافت می کنند.

 با عرض پوزش باید بگویم معمولاً در هر فامیلی از این دست آدم ها پیدا می شوند و بیشترین ضربه را جانبازان واقعی از همین افراد می خورند. من خودم بارها از آدم های دور و بر خود شنیده ام که گفته اند در فامیل افرادی را سراغ دارند که حتی رنگ جبهه را  هم به خود ندیده اند اما برای خود پرونده جانبازی و درصد گرفته و حقوق بگیر بنیاد شهید شده اند.

سخن آخر اینکه همین موضوع خودزنی جانبازان واقعی را درپی داشته است و امیدوارم توانسته باشم مطلب را درست توضیح داده باشم.


کد خبرنگار : 18