تاریخ : 1396,یکشنبه 17 دي14:42
کد خبر : 57437 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


چاره ای برای قهرمانان 35 سال پیش!

جانباز 15درصد ارتشی- تا کی ما رزمندگان برای تعیین درصد جانبازی صبر کنیم؟ چرا مسئولین بنیاد شهید از اجرای این قانون شانه خالی می کنند و به فکر ما نیستند؟

  ما رزمندگان و ایثارگران از رئیس محترم فراکسیون ایثارگران مجلس، جناب آقای دکتر نوروزی و همکاران محترمشان تقاضای عاجزانه داریم نسبت به اجرای این قانون که پس از گذشت ده ماه از سال 96 است اما مسئولین بنیاد شهید هیچ اقدامی در اجرای این قانون  انجام نداده اند.

 جناب آقای دکتر نوروزی! ما ایثارگران که سن بالای 55 سال داریم و از نظر روحی و جسمی بیمار هستیم و اکثرا" کارگر و کارمند و غیره...که  درحال بازنشستگی می باشیم. بعد از بازنشستگی این قانون هیچ اعتبار و امتیازی برای ما نخواهد داشت اما لااقل قبل از بازنشستگی از امتیازات بتوان استفاده نمود.  

   پس چرا در رسانه مسئولین بنیاد شهید به عنوان عملکرد از کارهایشان در بنیاد گزارش می دهند که فقط جنبه تبلیغاتی جزء  عملکردشان اعلام می کنند که در حال حاضر هیچ کاری انجام داده نشده است. به خدا قسم خیلی خانواده جهت پیگیری این قانون هم به مجلس هم به بنیاد شهید مراجعه نموده ایم ولی جواب تاکنون دریافت نکردیم.

 جناب آقای دکتر نوروزی! چاره ای برای این عزیزان که 35 سال از جنگ تحمیلی گذشته ولی مسئولین بی توجهی می کنند که حضرت آقا می فرمایند، مردم از مسئولین گله مند هستند و رنج می برند. 

 آخرین مصوبه مجلس در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی در قالب تبصره بند الف ماده ۸۷ این قانون به شرح زیر تکلیف رزمندگان را مشخص کرد:

 برابر این تبصره، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان ۸سال دفاع‌مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آن‌ها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به‌عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل ۵درصد جانبازی به آن‌ها اعطا کند. اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نیست.
نکته حائز اهمیت در این مصوبه مجلس به قرار زیر است:
الف- بنیاد شهید و امور ایثارگران برابر این مصوبه مکلف به پذیرش نظر کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلح است


کد خبرنگار : 20