تاریخ : 1396,چهارشنبه 11 بهمن14:30
کد خبر : 57823 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


با فرزندان رزمنده چه کنم؟!

تکلیف خون پایمال شده این رزمنده بسیجی چه می شود و تکلیف دختران یتیم این رزمنده شهید چه می شود؟

به اسحتضار شما می رسانم که همسرم از نیروهای بسیجی فعال بود و چندین بار به خط مقدم جبهه حضور داشتند وقتی که پیگیر شدم در جواب گفتند این سابقه کم است.

 رزمنده بسیجی ای که داوطلبانه پا به میدان جنگ می گذارد که درخط مقدم درحین ماموریت براثر آب های آلوده که اون منطقه بیماری داخل خونی می شود. بیمار منتقل می شود به بیمارستان امام حسین مشهد و بعداز مدتی بیمارستان امید شیمی درمانی و فوت کردند.

 از کجا پیگیری کنم؟ میروم بنیادشهید می گویند برو سپاه. میروم سپاه میگن سابقه کم است. من رو پاس می دهند به یکدیگر. چند سال گذشت. و حق یتیمان من پایمال شد. کجا بروم چرا هیچ کس جوابگو من نیست؟
من برگه پذیرش و ترخیص بیمارستان و سابقه سه ماه جبهه و خلاصه فوت را دارم.
 
فرزندانم شبها گرسنه می خوابند ندارم که بتوانم به تحصیل فرزندانم را بپردازم و نمرات عالی است. امیدوارم که آینده هیچ فرزندی به بطالت نگذرد.
از شما تقاضای رسیدگی دارم

 


کد خبرنگار : 20