تاریخ : 1396,چهارشنبه 11 بهمن18:03
کد خبر : 57827 - سرویس خبری : باغ بهشت


تفکرات غربی در نظام اسلامی!

محسن ناطق- اینگونه حرکات (برهنه شدن یک حرکت اعتراضیست؟!) در انظار مردمی که هزاران شهید برای سربلندی انقلاب اسلامی تقدیم کردند، نشانه حضور نمایندگانی از این جنس تفکر غربی در حاکمیت نظام اسلامی است که در اثر سهل انگاری دستگاه های نظارتی و کم کاری قوه قضاییه توانستند با اینگونه تفکر شوم در نظام اسلامی نفوذ کنند و زمینه ساز حرکات ضد شریعت اسلامی شوند.

شریعت گر نبودی انبیا را
طریقت کی رسیدی اولیا را

  اکثریت نفوذی ها ظاهر الصلاح و دارای اعتقادات غربی و بهایی هستند که البته با پشتیبانی مالی و تبلیغاتی همچنین مدارک تقلبی تحصیلی غرب که چند شرط سهل الوصول برای ورود در پست های حساس نظام اسلامی هستند توانستند عاملی از ستون پنجم دشمن شوند.

 کارشناسی که در اداره ای سیاسی و حساس مشغول اختلاس و تبلیغ مظلومیت بهاییان بود با پرونده سنگینی به موزارت خانه و حراست مرکز ارجاع شد. طبق اظهار کارشناس در مرکز با وکیل فتنه گران ارتباط برقرار می کند و وکیل با کانال در وزارتخانه نه تنها کارشناس را تبرئه کرد بلکه در پاسخ به حراست نوشته بود پرونده سازی بر علیه کارشناس پدر کشتگی است لذا اگر یک بار دیگر پرونده سازی شود مسئول حراست مجرم شناخته خواهد شد.

با این وضعیتی که در وزارتخانه ها و دادگاه ها وجود دارد شاهد تحلیل نظام اسلامی و نفوذ گسترده بهاییان و معاندان و دشمنان انقلاب اسلامی در حاکمیت هستیم که از طریق همین سایت مقدس بارها نسبت به ابراز شواهد و مواردی که عینا" شاهد جرایم و تخلفات قانونی بودیم هشدار دادیم اما ظاهرا" افراد زیادی از چنین شرایطی بهره مند هستند که هیچگونه اعتنایی به تحلیل نظام اسلامی ندارند و فقط به فکر منافع شخصی هستند. خلاصه اولین قربانیان اینگونه خیانت ها فقط خیانتکاران هستند زیرا طبق رسم معمول مزد جاسوس دوجانبه مرگ است و همواره حق تعالی از دین و قرآن و مومنان حفاظت کرده است.


کد خبرنگار : 20