تاریخ : 1396,چهارشنبه 11 بهمن19:40
کد خبر : 57830 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


قوانین گول زنک!

ع ململی- کارشناس شرکت فولاد خوزستان هستم. هرچه قانون درخصوص جانبازان وضع می شود، ای کاش این قوانین بدون پشتوانه نبود و کلا" وضع نمیشد و ما هزینه های این رفت و آمدها را نمی کردیم و ما هم مانند سایر افراد (غیر جانباز) از حق خود دفاع می کردیم.

  خدا میداند و جانبازان این شرکت می دانند تاکنون چه خون دل ها که نخوردیم. اما تاحال فکر می کردیم فقط شرکت فولاد با جانبازان بدند و بدرفتار. اما الان متوجه شدیم که این قوانین بدون ردیف بودجه ای که برای جانبازان در واقع گول زنک بوده. البته نمایندگانی که این قوانین را میدادن، حتما" در مجلس خود را طرفدار ایثارگر جا می زدند و همین که به مقصود خودشان می رسیدند و از منافع آن سودشان را می بردند.

 از اون طرف یه حالی هم به طرفهاشون در دولت و یا ...می دادند که قانونی که نخواهی عملی شود و خرجی ندارد، بذار هزار قانون برای قشر ایثارگر تصویب شود و در روزنامه ها بنویسند و ایثارگران باز در کوی و برزن دلشان خوش شود و مردم هم خوش به حالشان بگویند. و فعلا" همان دو ریالی که ازمسافرکشی بدست میارن را هزینه بد بدو و آخرش هیچی بشود. بجز قوانین زمان روحش شاد رفسنجانی.


کد خبرنگار : 20