تاریخ : 1396,جمعه 20 بهمن22:18
کد خبر : 57966 - سرویس خبری : کاریابی


بنیاد اصفهان امروز و فردا می کند!

رسول عابدی- اینجانب رسول عابدی که بعد از 33 سال رفتم پرونده بالینی خود را در طول 2 سال دوندگی گرفتم و با زحمت فقط 5 درصد جانبازی تعلق گرفت. در صورتی که اگر همان اول کار رفته بودم، 40درصد جانبازی می گرفتم.

 ولی الان نه درآمد، نه شغل! بی کار بی کار هستم. خدا شاهد است که در اولین خرج زندگی ام درمانده ام. هیچگونه بیمه ای ندارم و در هیچ ارگانی هم شاغل نمیباشم.

در بنیاد شهید اصفهان برای مستمری حدود یک سال است ثبت نام کرده ام ولی امروز و فردا می کنند.

لطفا" رسیدگی کنید.

باتشکر


کد خبرنگار : 20