تاریخ : 1396,شنبه 21 بهمن17:11
کد خبر : 57983 - سرویس خبری : کاریابی

مستحق تر از فرزندان تحصیلکرده یک سرباز وطن!

مستحق تر از فرزندان تحصیلکرده یک سرباز وطن!

دو فرزند حقیر با رتبه های خوب و در دانشگاه های معتبر این مملکت کارشناسی شان را گرفته و باتوجه به تمام رایزنی ها تاکنون متاًسفانه از هیچ سازمان و اداره ای دعوت به کار نشده اند!

سید- جناب ایزدی احتراماً به استحضار می رساند اینجانب سیدعلی تقی آبادی سرباز وظیفه نیروی زمینی ارتش ازکارافتاده کلی با (90%) و (70%) بنیاد شهید دارای سه فرزند دو پسر و یک دختر که پسر ارشدم با رتبه(81)در رشته مکانیک دانشگاه شریف سال (91) فارغ التحصیل و پسر دومم بارتبه (600) در رشته شیمی دانشگاه صنعتی همدان سال (95)فارغ التحصیل شده اند و دخترم امسال (96) پیش دانشگاهی میباشد.

 من درعجبم و سوُال حقیر این ست که دو فرزند حقیر بارتبه های خوب و در دانشگاه های معتبر این مملکت کارشناسی شان را گرفته و باتوجه به تمام رایزنی ها تاکنون مورخه(96/12/18)انجام گرفته متاًسفانه از هیچ سازمان و اداره ای دعوت به کار نشده اند و حال باتوجه به عرایضم و اینکه فرزندانم در معتبرترین دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند و حقیر هم به عنوان پدرشان سرباز ارتش ازکارافتاده کلی با (90%) ارتش و (70%)بنیادشهید!

  از فرزندان بنده حقیر مستحق تر برای استخدام میباشند؟ و ازطرفی تمام معوقات ایثارگران در دولت یازدهم پرداخت گردیده است، حسب قانون سربازان وظیفه ازکارافتاده کلی ارتش همطراز با نیروهای پایور آن هم با دو رتبه بالاتر پس از (30)سال به بازنشستگی نائل گشته وسنوات پاداش پایان خدمت وطلب ذخیره مرخصی می بایستی پرداخت میشده است.

 چنانچه مبنا را ازتاریخ اعزام به خدمت مقدس زیرپرچم لحاظ گردد، تااین تاریخ یعنی (96/11/18) نزدیک به(33)سال وچنانچه از زمان مجروحیت لحاظ گردد، بیش از(31)سال گذشته و تا تاریخ فوق الذکر ازبابت سنوات پاداش پایان خدمت وطلب ذخیره مرخصی ریالی به حساب بنده حقیر واریزنگردیده است واین یعنی آماردروغ دادن وازسویی عمل نکردن به مرّ قانون وازطرفی الان که فرزندانم بزرگ شده اند و نیازمبرم به حق وحقوق قانونیم که همانا طلب سنوات پاداش پایان خدمت وطلب ذخیره مرخصی میباشد دارم.

 حال باتوجه به عرایضم ومشکلاتم از آن مقام عالی استدعا دارم که در اسرع وقت نسبت به واریز مبالغ فوق الذکر اقدامات شایسته را مبذول فرمائید ودرادامه عرایضم هرکس درهرلباس وپست ومقامی که هست ودر این خصوص دیگر قوانین مصوب سنگ اندازی کرده و میکند.

 شاید به ظاهرکاری از دستم برنمی آید ولی همانها را به خداوند قادر و توانا حواله شان کرده و امیدوارم که دراین دنیا بعد ازین روزخوش خود و خانواده هایشان نبینند ودرآخرت هم به عذاب الهی گرفتارآیند و چنانچه اعتقادی هم به عرایض حقیرندارند. لااقل به این بیندیشند که تاریخ درباره شان چه خواهد نوشت و آیندگان چگونه قضاوتشان خواهندکرد.

 باتشکر معلول دفاع مقدس سیدعلی تقی آبادی چراکه خود رالایق نام بامسمای جانباز نمیدانم ودرخاتمه عرایضم خواهشاً اینقدر در شعارهایتان خودوآحادملت رامدیون ومرهون نخوانید. بجای این شعارها عمل کنید وحق وحقوقات قانونی ما جانبازان را که در جوانی سلامتی مان را در تعرض دشمن بخاک وناموس ودینمان درطبق اخلاص گذاشته اداء کنید ولی ای کاش کشته می شدیم. هیچ میدانید به جزخود جانبازان خانواده هایشان بیشترازخانواده های معزز شهداء وآزادگان در رنج وعذابند. پس لااقل به خاطرخانواده هایمان هم شده حق وحقوقمان را دراسرع وقت پرداخت نمائید.

باتشکرفراوان،خداوندرهبرگرانقدرمان را حفظ فرمایید ان شاءا...


کد خبرنگار : 20