تاریخ : 1396,شنبه 05 اسفند14:27
کد خبر : 58176 - سرویس خبری : مجلس شورای اسلامی

دو مصوبه مربوط به خانواده شهدا در بودجه ۹۷

دو مصوبه مربوط به خانواده شهدا در بودجه ۹۷

نمایندگان مجلس با برخورداری والدین شاغل شهدا از کلیه اعتبارات قانونی همسرشهید و تسری تمام مزایای متعلق به شهید به والدین شهدا موافقت کردند.

فاش نیوز -  نمایندگان مجلس با برخورداری والدین شاغل شهدا از کلیه اعتبارات قانونی همسرشهید و تسری تمام مزایای متعلق به شهید به والدین شهدا موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال 1397 کل‌ کشور، آن را برای بررسی و تائید به شورای نگهبان ارسال کردند.

نمایندگان مردم در خانه ملت، با اختصاص کلیه اعتبارات قانونی همسر شهید به والدین شاغل شهدا در دستگاه‌ های اجرایی موافقت کردند براساس این مصوبه والدین شاغل شهدا از کلیه اعتبارات قانونی همسر شهید برخوردار می‌شوند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با الحاق یک بند به تبصره 17 ماده واحده این لایحه با 117 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس بند الحاقی به تبصره 17؛ والدین شهدا، شاغل در دستگاه های اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از کلیه اعتبارات قانونی همسر شهید برخوردار شدند.
   
همچنین بر اساس مصوبه دیگری تمام مزایای متعلق به شهید به والدین شهدا تعلق می‌گیرد.

نمایندگان مردم درخانه ملت بنیاد شهید را موظف به پرداخت تمام مزایای متعلق به شهید به همه والدین شهدا اعم از آنها که تحت تکفل فرزند شهید خود نبودند، کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با الحاق یک بند به تبصره 17 ماده واحده این لایحه در خصوص «بهره مندی والدین شهدا از مزایای متعلق به شهید، جدا از حقوق و مستمری» با 123 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.


احمد بیگدلی به عنوان پیشنهاد دهنده این بند گفت: در حال حاضر برخی از والدین شهدا که تحت تکفل فرزند شهید خود نبودند، جدای از حقوق و مستمری از مزایای متعلق به شهید بهره مند نیستند؛ بنابراین بنیاد شهید باید از محل خروج والدین و همسران شهدا از حمایت های این نهاد به این دست از والدین شهدا، مزایایی را پرداخت کند.

نماینده رشت نیز با اشاره به وجود ابهام در این پیشنهاد گفت: در حال حاضر هیچ والدین شهدایی در کشور وجود ندارد که از حقوق یا مستمری برخوردار نباشد. همه والدین شهدا حقوق و مستمری را دریافت می کنند. بنابراین تنها باید مزایای متعلق به شهید را به والدین شهدا پرداخت کرد.

همچنین نماینده محلات و دلیجان در جریان بررسی این بند الحاقی در تذکری با استناد به ماده 186 آئین نامه داخلی مجلس گفت: مجلس در حال حاضر بخش هزینه ای بودجه را بررسی می کند بنابراین طرح برخی از مسائل در شرایط فعلی درست نیست ضمن اینکه برخی از پیشنهادات نمایندگان نیز مکتوب نمی باشد.

وی تاکید کرد: در طرح ایجاد مزایای متعلق به شهید برای والدین شهدا باید قبل از بررسی این مسئله منابع آن در نظر گرفته می شد.

گفتنی است نمایندگان ملت در نشست علنی پنجشنبه 3 اسفند مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1397 کل‌ کشور، دخل و خرج سال آینده را تعیین و تصویب کردند.

نمایندگان مجلس ماده واحده بودجه سال 97 را در صحن علنی با 148 رای موافق، 38 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر پایه این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از 22 جلسه بررسی مستمر، بخش های هزینه ای و درآمدی لایحه بودجه 97 کل کشور را به تصویب رساندند.

بودجه سال 97 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 12.175.573.739.000.000  ریال (دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر 12.175.573.739.000.000  ریال (دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون ریال) است.


کد خبرنگار : 18