تاریخ : 1396,سه شنبه 22 اسفند20:05
کد خبر : 58348 - سرویس خبری : مجلس شورای اسلامی

اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای مستمری والدین شهدا

اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای مستمری والدین شهدا

والدین شهدای شاغل در دستگاه های اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردار هستند و تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنیاد شهید تامین شد.

فاش نیوز -  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره 17 بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف به تسری کلیه امتیازات قانونی همسران شهدا به والدین شهدا کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی لایحه بودجه 97 که از شورای نگهبان به بهارستان اعاده شده است، با اصلاح تبصره 17 در بند الحاقی 4 آن را به این شرح اصلاح کردند: والدین شهدای شاغل در دستگاه های اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردار هستند و تا سقف 500 میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف 131600 مربوط به بنیاد شهید تامین شد.

بر اساس این گزارش، نمایندگان ملت در بهارستان در ادامه رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه 97، بند الحاقی 5 را به این شرح اصلاح کردند: بنیاد شهید و امور ایثارگران، مکلف است علاوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای فاقد حکم حقوقی(شهید) را به میزان 25 درصد افزایش دهد و اعتبارات مورد نیاز این حکم از محل صرفه جویی بنیاد شهید و امور ایثارگران تامین می گردد.

براین اساس از محل جدول 131600 تا سقف مبلغ 500 میلیارد ریال اعتبار قابل تامین خواهد شد.


کد خبرنگار : 17