تاریخ : 1397,یکشنبه 26 فروردين12:48
کد خبر : 58703 - سرویس خبری : اخبار


حمل قند برای روستاییان!

 

بخشدار شهر، مسئول تبلیغات لشکر، از دانشجویان ممتاز دانشگاه،... برایش هیچ کدام فرقی نداشت، در هر لباسی تنها به خدمت به خلق و رضایت خدا فکر می کرد.

 

 

جی پلاس ـ منصوره جاسبی: وضعیت آب و هوایی آنقدر خراب بود و رفتن به روستا کار بسیار سختی که هیچ کس حاضر نشد تا چند کیلو قند را که مایحتاج روستاییان بود به دستشان برساند.

 

لباس کار و پوتین پوشید و سوار بر قاطر راه افتاد و وقتی برگشت خیس آب شده بود. شاید هر کس ناصر را می دید باور نمی کرد که او بخشدار شهر است.

 

شهید ناصر فولادی، از دانشجویان مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف. وی مسئول تبلیغات تیپ ثارالله بود که آن زمان هنوز به لشکر تبدیل نشده بود. او مدتی را نیز بخشدار جبال بارز بود و در روز آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید.