تاریخ : 1397,یکشنبه 09 ارديبهشت14:20
کد خبر : 58922 - سرویس خبری : فیلم

فیلم/ هیچ کس مدیونِ این بانو نیست؟

فیلم/ هیچ کس مدیونِ این بانو نیست؟

شاید این مادر، امروز زیر آسمانِ این سرزمین نبوده و میهمان فرزندانش باشد اما طنین قرص و مستحکم صدایش در گوش تاریخ طنین دارد

فاش نیوز - آن چه پیش رو دارید، فیلمی است که در اواسط دهه ی 1360 شمسی، در جریان اعزامِ نیروهای بسیجی به میادین نبرد به ثبت رسیده است.

مادری نوجوانی که به دلیل صغر سن، از اعزامش به جبهه ممانعت کرده اند، تلاش دارد متولیانِ اعزام را برای پذیرفتن فرزندش متقاعد کند. جملات این مادر که پیش تر، داغ دو فرزند دیگرش را نیز دیده است، حقیقتاً مایه شرمندگی بسیار است.

شاید این مادر، امروز زیر آسمانِ این سرزمین نبوده و میهمان فرزندانش باشد اما طنین قرص و مستحکم صدایش در گوش تاریخ طنین دارد.