تاریخ : 1397,دوشنبه 24 ارديبهشت18:13
کد خبر : 59135 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


داد از بیمه دی در شیراز!!!

جانباز- دکتر عباسپور با بستن قرارداد با بیمه دی خیانتی بزرگ در حق جانبازان کردید که نگو و نپرس کارکنان بیمه دی شیراز با منشور اخلاقی رفتار وقیحانه، برخورد نادرست و رفتارهای خلاف کرامت انسانی آن هم کارکنانی که از نظر سنی کوچکتر هستند، روی هر چه کارمند سفید کردند! آن هم با جانبازانی که به قول مقام معظم رهبری طلایه داران انقلابند ودارای مشکلاتی جسمی، اعصاب و... کسانی که همه وجود را دادند، آیا این حقشان است؟

 و وقتی می گوییم با تهران در میان می گذاریم، با تمسخر می گویند سلام ما را هم برسانید. نشانه از داشتن پشتوانه است معجزات چنین برخورد دارند و با بنیاد شیراز که می گویند از خودشان هستند. آقای بهشتی! آیا میزی که نشسته اید خدمت است یا خیانت؟ سالها می سوزیم دادو فریاد هیچ؟ تا حالا چه گلی به سر جانباز گذاشته‌ است؟ شما که به تمامی اخلاق و کلا قوانین اسلام بقول خودتان! پایبندید. فکر می کنید خدای جانبازان که هست و نیست و لحظات واز اول انقلاب با صدایشان قرارداد بسته اند از شما می‌گذریم؟ شما نکیر و منکر ندارید؟ آیا به راحتی حق جانبازان از گلویتان پایین میرود؟ فکر کردید خوردید یک لیوان آب پشتش؟! بترسید از روزی که جوابگو باشید که هستید ولی قسر در رفتن شما تا کی؟

 بیمه دی شیراز هنوز از دادن هزینه که روایات وارد 96 عاجز هست! گم کردن فاکتورها، ندادن هزینه ها، برخورد ناشایست دواندن جانبازان در خیابان های شیراز برای ارزیابی فاکتورها و سهل انگاری و وزارت... دست بردارید از دادن کار آن هم جانبازان عزیزان و سرمایه های که عاشق نظام شوریدند و هستند به اقوام و وابستگان پول های کلان و حق جانبازانی که به راحتی به ناحق واگذار و صرف خریداری بولدوزرهای خارج کشورشان می شود!

 به خدا بیمه ایران بعد از سال ها منسجم منظبط برخوردی انسانی که سعی در رفع مشکل و تلاش برای رضایت ارباب رجوع داشتند سعی نکنید سرسری گرفته بگذارید امسال. خودتان بیاید و از پر کردن جیب سفارشی ها وابستگان خودداری کرده و این مشکل را حل سرو سامان دهید به فکر تمدید قرار داد نباشید حق پرستاری هم که پرداخت نمی کنید بگذارید این سال های آخر جانبازان آرامش خیال داشته باشند هر چند با این اعصاب موجی بودند بعید می‌دانم ولی در کم کردنش میتوانید (هرچند بیمه دی خودمختاری در شیراز الم کرده‌اند که فقط نارضایتی است) قدمی بردارید.

دکتر عباس پور انتظار پیگیری عاجل تورا خدا قرارداد آینده باشید

ممنون


کد خبرنگار : 20