تاریخ : 1397,چهارشنبه 26 ارديبهشت15:06
کد خبر : 59170 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


اینها کی هستن در بنیاد شیراز؟!

جانباز اعصاب و روان- از صندوق شاهد بپرسید پولای جانبازانو چی کار میکنن؟؟؟

 برای یک وام ده میلیونی به بنیاد شیراز رفتم. میگن شما چون مستمری بگیر هستی، باید ضامن بیاوری. گفتم تابه حال اینطوری نبوده میگه قانونه جدیده ...

 رفتم یک کارمند حقوق بگیر آوردم، قبول نکردند. میگن باید حتما" حتما" جانباز باشه و حالت اشتغال هم باشه ...

آخه نامسلمونا جانباز خودش هزارتا مشکل و وام داره دیگه جا نداره ضامن من بشه. میگن الّا و بلّا باید جانباز حالت اشتغال باشه ...

با هزار بدبختی یه جانباز حالت اشتغال پیدا کردم و بردم. میگن گواهی حقوق فقط به خانواده درجه یک میدیم ...

حالا کجا برم؟ به کی شکایت کنم؟ رئیس بنیاد شیراز هم میگه صندوق شاهد زیر نظر تهرانه اصلا" کاری به ما ندارد ...دست ما کوتاه و خرما بر نخیل  ...

اقای رئیس صندوق شاهد همسر بنده بیماری ALS دارد و شش ماه بیشتر زنده نمی ماند شدیدا" به این وام نیاز دارم تکلیفم چیه؟؟؟


کد خبرنگار : 20