تاریخ : 1397,شنبه 12 خرداد18:26
کد خبر : 59473 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


حقوق پدرم را می خواهم!

یدالله پودینه - من برادر شهید هستم از شهری مرزی. سیستان و بلوچستان شهرستان هیرمند، روستای پودینه. سال چنگ پدرم منو به خاطر برادرم که جبهه بود از مدرسه گرفت تا جای برادرم را در کشاورزی بگیرم و جایش را پر کنم و به این دلیل از تحصیل بازماندم و از موقعیت اجتماعی محروم شدم.

 اکنون ناراحتی اعصاب و روان دارم. پدرم و مادرم همان سال همزمان با شهادت برادرم دق کردند و مردند. اکنون درخواست من مطالب به حق خودم را از نظام اسلامی می خواهم. بنده حقوق کامل پدرم را درخواست می کنم. از یک بیمه ساده محروم هستم.

لطفا با توجه به خشکسالی 22 ساله سیستان جواب گوی بنده بشوید.

با تشکر

یدالله پودینه برادر شهید عبدالله حسین پودینه


کد خبرنگار : 20