تاریخ : 1397,یکشنبه 13 خرداد16:33
کد خبر : 59498 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


روزگاری خدمت به نبی اکرم بود!

محمد غیبی- درودها بر همسنگران و همرزمان قهرمانم

یادش بخیر روزگاری چه آشنا بودیم و کلیدی ترین مسئولان با نام کوچک صدایمان می کردند و امروز چنان بیگانه ای که با فامیل هم صدا زده نمی شویم.

 روزی خدمت به ایثارگران خدمت به نبی اکرم بود و امروز بیشتر نگاه ها این است که خدمت به ایثارگران خدمت به یزید و شمر و عمر است. نمیدانم ما ایثارگران حقی را که طلب می کنیم زیاد است و یا سمت و سوی مسئولین متظاهر انقلابی این برداشت غلط را نشان می دهد. به همه مقدس و خون سرخ همرزمانم و خون ریخته جانبازان هسنگرم بر خاک های تفتیده خوزستان و نیزارها و بیشه های جنوب و کوه های صعب العبور و غیر عبور سوگند می خورم علیرغم همه جفاها و ستمکاری ها و نگاه های تحقیر آمیز نه توقع مان از مطالبات بر حق زیاد است و نه آنچه صدا و سیما و رسانه ها و نشریات در بوق و کرنا کرده اند یک صدم آن را به خانواده شهدا و ایثارگران بدهند.

 قوانین و مصوبات در خصوص ارائه خدمات به وفور نوشته شده است و قانون نانوشته در خصوص ارائه خدمت توسط مجلس کم ندارم. آنچه کم داریم خدمتگزاران دلسوز و متعهد و معتقد به سنگرسازان بی سنگر و جان برکفان امروز که تا این حد از تنگ نظری ها قامت شان خم شده و با بوق و کرنای دولت ها در نزد ملت خوار و ذلیل شده اند.

 خانواده شهدا و جانبازان در خطابه ها و سخنرانی ها نور چشمی و در ادارات خار چشم هستند و در شگفتم کدامین طراحان به دنبال اینهمه ذلت برای ایثارگران هستند و چرا!!!!!من بعنوان یک جانباز که وقت استراحت خواب شبانه ام، شب زنده داری برای مصرف داروهایم هست تا زنده بمانم بر رفتار مسئولین انتقاد شدید و جدی دارم که با وجود همه قوانین نوشته شده چگونه است ارائه حق سلیقه ای است؟

 مسئولین اگر ارزش ایثارگران را نمیدانند که خوب میدانند بروند کشورهایی که مثل ما سابقه جنگ را داشته و مجروحان و شهدایی دارند را مطالعه بکنند و یاد بگیرند که کشورهای بی دین و کافر چه رزمندگانشان را عزیز می شمارند و چگونه بازماندگانشان تکریم و به بهترین شکل ممکن خدمات می گیرند. آنوقت در کشور اسلامی ما با رزمندگان و ایثارگران و خانواده معزز شهدا مسئولین با دید مزاحم نگاه می کنند.

یاد ضرب المثلی افتادم که بازنشر و یادآوری شاید حق مطلب گلایه ایثارگران را ادا کند.
ز دشمنان شکایت برم به دوست             چون دوست دشمن است شکایت به کجا برم


کد خبرنگار : 20