تاریخ : 1397,سه شنبه 15 خرداد15:18
کد خبر : 59516 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


پرداخت شهریه یک دختر آزاده

صبا- ببخشید من فرزند ( دختر) آزاده با دو سال و چهل و دو روز اسارت و ۲۵% جانبازی هستم.

می خواستم بدونم اگر من ازدواج کنم، آیا بنیاد شهید شهریه دانشگاه من را پرداخت خواهد کرد؟؟؟


کد خبرنگار : 20