تاریخ : 1397,شنبه 19 خرداد18:52
کد خبر : 59552 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


خانه با پول پیش ۵ تومن میخواهم!

محمد عیسی شیرشکن- جانباز ۴۵درصد هستم. زیر پوشش بنیاد شهید کرمانشاه الان مدت بیست سال است در کرج سکونت دارم. در فردیس کرج چون در بنیاد فردیس به عنوان جانباز مهمان هستم.

از مستاجری که دیگر خسته شدم حقوقی که از بنیاد می گیرم آن را برای اجاره و بقیه هم می دهم وامی که گرفته ام برای جهیزیه دخترم با پانصد هزار باید زندگی کنم. لاقل این آخر پیری کاری برایمان انجام دهید که کم جابجا شوم.

 چقدر دنبال خانه بگردم؟ چون پول پیش من پنج میلیون است یعنی سرمایه من همین پنج میلیون است. خداوند کمکتان کند که برای بیچاره ها خدمت کنید.


کد خبرنگار : 20