تاریخ : 1397,یکشنبه 20 خرداد16:38
کد خبر : 59576 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


همسر شهید مستاجر یک خانه یا ویرانه!

قایمشهر- من همسرشهیدی هستم. هفده سال مستاجرم .دیگه خسته شدم. رفتم یه روستای دور خونه داغون گرفتم برای اجاره. فقط هرکی بیاد ببینه وضع و اوضاع منو تعجب میکنه.

ازخجالت نگفتم همسرشهید هستم چون باور نمیکنن ماها وضعمون اینجوری باشه. با پیش پونصد تومن و اجاره دویست.

حالا حساب کن کجا و چه جوری می خوام زندگی کنم! هیچی هم ندارم ولی شب و روزم شده گریه.

تنهاامیدم خدایی هست که فقط دیر نکنه.


کد خبرنگار : 20