تاریخ : 1397,یکشنبه 20 خرداد17:43
کد خبر : 59578 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


چرایی عدم پرداخت مطالبات جانبازان!

م ر- چرا دولت از پرداخت مطالبات جانبازان به طور عام و جانبازان حالت اشتغال بسیجی به طور خاص طفره می رود؟

 زمان تصویب قانون حالت اشتغال سال 72 بود ولی از سال 75 به صورت پرداخت علی الحساب برای جانبازان زیر 70 درصد به مبلغ 20 هزار تومان در ماه ازشهریور 75 با وجود منع استخدام رسمی برای مشمولین این قانون ازجمله بنده به طور ناقص و مبهم اجرا گردید.

 در سال 77 مبلغ 30 هزارتومان پرداخت می گردید و در سال 78 مبلغ 47500 تومان برمبنای نظام هماهنگ پرداخت دریافتی داشتم که در پایان سال 79 و اوایل سال 80 مابه التفاوت سالیان قبل پرداخت گردید ولی بعدها به دلایلی مبهم سه سال عدم دریافتی به دلیل عدم اجرای قانون حالت اشتغال یعنی ازسال 72 تا 75 که قبلا" توسط کارمندان بنیاد اظهار می شد معوقه است پرداخت نگردید و از زمان تایید کمیسیون یعنی از اسفند 75 سابقه حالت اشتغال برایم محسوب شده است.

 طبق قانون برنامه ششم توسعه باید در دوسال ابتدای برنامه یعنی تا پایان امسال مطالبات جانبازان ازجمله جانبازان ازکارافتاده بسیجی حالت اشتغال و... پرداخت گردد. این بدان معناست که اگر پرداخت نگردد دیگر تا پایان برنامه ششم یعنی تا پایان سال 1400 قانونی که مهلت پرداخت تعیین کرده باشد موجود نیست وباید منتظر بمانیم تاچنانچه دربرنامه هفتم توسعه مجددا پرداخت مطالبات برای فاصله زمانی مشخصی درج شود و... به راستی چرا دولت از پرداخت مطالبات جانبازان به طورعام و جانبازان حالت اشتغال بسیجی به طور خاص طفره می رود؟
 
 امکان دارد اگر تاقبل از اسفند امسال این مبلغ مابه التفاوت پرداخت نگردد، به سرنوشت معوقات وعده داده شده سال های 72 تا 75 که من و امثال من قبلا منتظر دریافت آن بودیم دچار شود و باطل گردد. لطفا اگر امکان دارد راهنمایی فرمایید چگونه می توان جلوی تضییع احتمالی حقوق مابه التفاوت و معوقه مربوط به ماده 38 قانون ایثارگران که دریافتی بسیجیان مانند سربازان نیروهای مسلح می شود را تا قبل از پایان مهلت زمانی یعنی قبل ازپایان اسفند ماه امسال گرفت؟

با چه مدارکی و ازچه مرجعی شکایت کنیم؟ از سپاه پاسداران که احکام حقوقی صادر نکرده است؟ از مجلس که بودجه تصویب نکرده است ؟ یا از دیگر مراجع ...؟

با تشکر فراوان از شما
جانباز حالت اشتغال 30 درصد رزمنده داوطلب


کد خبرنگار : 20