تاریخ : 1397,دوشنبه 21 خرداد14:24
کد خبر : 59594 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


نبودم و حکم تخلیه مو گرفتن!

محمدچروئی- جانباز 70 درصد مستاجر هستم که متاسفانه وقتی بیمارستان بستری بودم به خاطر قوانینی که آقایان بدون کارشناسی تصویب کردن و خانواده جانباز بودن بدون گوش دادن به عدل های خانواده یک هفته ای حکم تخلیه گرفتن!

متاسفانه بنیادم میگه فقط میتونی 80 وام بگیری!

و مشکلات دیگه و نفوذناپذیری دژ آقای شهیدی!

ممنون


کد خبرنگار : 20