تاریخ : 1397,سه شنبه 22 خرداد20:06
کد خبر : 59620 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


کمک برای رای استخدامی

Zara- من جانباز ۳۵درصد هستم و سال ۹۵ در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور شرکت کردم. با سهمیه جانبازیم، جواب نهایی که اومد با سهمیه آزاد قبول شدم و گفتن چون حالت اشتغال می گیرم سهمیه ام تایید نمیشه! آیا همچین قانونی درسته و من تایید سهمیه نباید بشم؟!

 و اینکه بعد از انجام کل مراحل استخدامی و گزینش محل و مصاحبه و همه مراحل صحت سلامت و تشخیص هویت و تعهد به خدمت نامه شروع به کار رو بهم ندادن و اینکه بعد از یک سال علوم پزشکی میگه از من امتیاز بالاتر بوده و اشتباه شده، من رو به عنوان قبول شده معرفی کردن!

 با توجه به اینکه نتایج نهایی بعد از چند مرحله و تقریبا ۱۱ ماه اومده و هربار اسم من به عنوان قبول شده در سهمیه آزاد بوده، آیا راه حل یا قانونی هست که بتونه بهم کمک کنه برای رای استخدامم؟!

ممنونم


کد خبرنگار : 20