تاریخ : 1397,سه شنبه 22 خرداد21:58
کد خبر : 59621 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


کسری برای دانشجو بی فایده ست!

ناشناس- جناب آقای نوروزی چشم امید فرزندان ایثارگر به شماست. پسرم درسش تمام شده، معافیت تحصیلیش هم مرداد تمام میشه و باید بره سربازی. اگر نره هم غیبت میخوره. ۲۴ امتیاز هم داره.

 واقعا" عدالت نیست که بره سربازی و هیچی بهش نرسه. پس هرکس مشمول هست با هر امتیاز بدید تا استفاده کنه. دانشجو واقعا" کسری به دردش نمیخوره. چون چند سال وقت داره. زودتر تکلیف جوان ها رو مشخص کنید.


کد خبرنگار : 20