تاریخ : 1397,چهارشنبه 23 خرداد16:37
کد خبر : 59636 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


به عنوان معلول، بدهکارم کردند!

محمدحسین قربانی- بنده درسال ۸۲ در انجام ماموریت مبارزه با موادمخدر دچار سانحه تصادف شدم. کمیسیون رای به ۳۱درصد جانبازی صادرکرد ولی کمیسیون ۱۴۰ معلولیت خدمتی صادر کرد. حدودا" ۱۱سال حق جانبازی و ایثارگری به من دادن.

 سال ۹۶ قطعش کردن. ۲۷میلیون هم بدهی برام زدن. اعتراض کردم کمیسیون ۱۴۱هم رای به معلولیت داد.

در اصل سربنده کلاه گذاشتند! حالا چه گلی تو سرم بریزم؟ باید چه کارکنم؟

لطفا راهنمایی کنید.
 


کد خبرنگار : 20