تاریخ : 1397,یکشنبه 27 خرداد15:15
کد خبر : 59671 - سرویس خبری : کاریابی


مهندس برق بیکار

Z.m- نمیدونم چرا همش میگن هر چی کار و تسهیلات واسه بچه های جانباز و شهیده. حتی اگه یه روز بمیریم میگن چون بچه جانباز بود، زود مرد!

من الان کارشناسی مهندسی برق دارم و ارشد کنترل با معدل ۱۸‌.۵ اما نه پارتی داریم، نه بنیاد کاری میکنه، نه حتی حق رقابت، به جرم دختر بودن...!!!


کد خبرنگار : 20