تاریخ : 1397,دوشنبه 28 خرداد15:36
کد خبر : 59682 - سرویس خبری : فیلم


تشریح خدمات دارویی و درمانی ایثارگران توسط دکتر عباسپور+فیلم

فاش نیوز- تشریح خدمات دارویی و درمانی ایثارگران، توسط دکتر عباسپور، معاون بهداشت و درمانِ بنیاد شهید و امور ایثارگران: