تاریخ : 1397,چهارشنبه 30 خرداد12:27
کد خبر : 59700 - سرویس خبری : شعر

خون شهیدان چه می شود؟

خون شهیدان چه می شود؟

اسماعیل محمدپور

اسماعیل محمدپور- بنویس: "آب"، جار بزن: "نان" تمام شد!
آن واژه های تلخ دبستان تمام شد!

بابا، درخت، داس، ڪبوتر، قفس، سکوت
آقا اجازه! دیڪته هامان تمام شد

بنویس: گرگ آمد و خط خورد خنده ها
دیگر دروغگویی "چوپان" تمام شد!

آقا اجازه! خون شهیدان چه می شود؟
آموزگار : هیس! پسر جان! تمام شد...!

دیروزمان به دغدغه آب و نان گذشت
امروز هم رسید به پایان، تمام شد

اما دلم خوش است ڪه تقدیر تلخمان
با فالهای قهوه و فنجان تمام شد

مانند مشق های شبم بی خیال شعر
این شعر هم ڪنار خیابان تمام شد....