تاریخ : 1397,یکشنبه 03 تير13:22
کد خبر : 59747 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


برای فامیل بازی بیرونم کردند!

حسین نادرزاده - خدمت سردار شریفی


بنده فرزند آزاده وجانباز سرافراز آقای ذبیح نادرزاده وسطی کلایی هستم.

 پدرم که به رحمت خدا رفت، بنده در اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان به عنوان کارپرداز به مدت 10سال مشغول به کار بودم که قرار بر این شده بود برای کلیه پرسنل حکم همان پستی را که دارند بزنند، اما به خاطر غرض شخصیِ آقایی که با پارتی بازی می خواست یکی از اقوام خود را به اداره بیاورد، بنده را از اداره بیرون انداختتند و زحمت چندین ساله ما به هوا رفت!

سردارشریفی! با وجود اینکه در زندگی با نبود پدر سختی کشیدم ولی باز هم دارم سختی می کشم.

از شما خواهشمندم که کمکم کنید تا حق از دست رفته خود را بازپس گیرم.


کد خبرنگار : 20