تاریخ : 1397,سه شنبه 05 تير15:24
کد خبر : 59786 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


پرداخت مطالبات باید در همان سال باشد!

 اینجانب هادی نجفی فرزند شهید سلمان نجفی ساکن استان قم می باشم.

 با توجه به اینکه خبرگزاری محترم شما اخبار ایثارگران را پوشش می دهد می خواستم در صورت امکان این موضوع را پیگیری و رسانه ای کنید که بنیاد شهید مرکز پاداش شهدای سال 95 را تا زمان این پیام من حتی یک ریال از اون را در تعدادی از استانها از جمله استان قم پرداخت نکرده.

 وعده های متعددی از طرف مسئولین بنیاد در این 2 سال داده شد ولی دریغ که هیچ کدام عملی نشد حتی از تهران هم که از امور مالی بنیاد مرکز پیگیری کردیم، گفتن سازمان مدیریت به بنیاد اعتبار نمی دهد ولیکن واقعیت چیز دیگه ای است.

 واقعیت این است که اعتبار شب انتخابات وجود داشت ولی صرف وعده های انتخاباتی مسئولین محترم شد و بیش از دو سال است که حکم بازنشستگی شهدا زده شده است ولی ریالی بابت بازنشستگی به خانواده شهدا سال 95 پرداخت نشده است و از سقوط ارزش ریالی پاداش بدتر این هست که مسئولین بنیاد خودشون را به هیچ کس پاسخگو نمی دانند و تصورش این هست که هر وقت بخواهند حتی چندین سال بعد هم می توانند این مطالبات را پرداخت کنند.

 در حالیکه طبق قوانین اداری استخدامی باید این مطالبات را پایان همان سال 95 پرداخت می کردند.

خواهشمندم این موضوع را پیگیری و نتایج آن را اطلاع رسانی کنید خداوند به شما توفیق و اجر دهد.


کد خبرنگار : 20