تاریخ : 1397,سه شنبه 12 تير17:21
کد خبر : 59873 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

سهم ما و شما از سفره انقلاب!

سهم ما و شما از سفره انقلاب!

جایی که نشسته اید غصبیست، غذایی که می خورید حرام است، نفسی که در آنجا می کشید حرام است اگر به روابط فکر کنید و قاطعانه با این فاسدان مقابله نکنید...

فرزند شهید-م-پ

فرزند شهید-م-پ - نمی دانم از کجا شروع کنم؛ از دردهای خفته در سینه جانبازانی که دیگر درد جسمانی چند دهه ای خود را فراموش کرده اند یا داغ دل همسران شهیدی که با چشم بردر مانده به یتیم پروری پرداخت و یا حسرت دیدار و نوازش یک لحظه پدر را که تا آخر عمر در دل فرزندان شهدا مانده و خواهد ماند...کسانی که جان، سلامت و جوانی خود را در سفره انقلاب نهاده و تقدیم کرده اند.

از کجا بگویم از برادران که آن یکی در 15 دقیقه برجام تصویب می کند و این یکی کارش مصلحت اندیشی و تیغ نهادن بر گلوی عدالت است.

از کدامین درد با وزرای پولدار دو تابعیتی بگویم و رییس جمهوری که حال کار کردن ندارد و در پول و غرور غرق است! آیا قدرت درک دردی را دارید؟

با نماینده های خانه ملت چه بگویم که با میلیاردها پول وارد مجلس می شوند و دغدغه مردم را ندارند...

پدر 28ساله من و جوانان همچون او جان دادند که مردم این سرزمین در آرامش باشند، جان دادند تا عدالت حاکم باشد! جان دادند که قانون و ضوابط بر این سرزمین حاکم باشد نه روابط و مصلحت اندیشی‌ها.

آوازه‌ی دزدی‌ و اختلاس بعضی گوش فلک را کر کرده ولی همچنان با آرامش دنبال برداشتن سهم خود از سفره انقلابند!

البته به شما حق می دهم؛ نه می توانید نام مفسد اقتصادی را معرفی کنید و نه صاحب امتیازان واردات کلانی که کمر صنعت این کشور را شکستند و به کسانی که عاملان دشمنند برای نابودی این کشور و نه جاسوسان و نه ... آخر همه‌ی این ها به نوعی به شما وصل هستند!

آری اهل تسلیم! حتی کودکان هم می دانند اگر جلوی بقیه بچه ها خود را ضعیف نشان دهند ضربه‌ی اول را خواهند خورد؛ ولی شما ساده ترین اصل را نمی دانستید و جلوی دشمن با ضعیف نمایی و التماس و تسلیم پیش رفتید و ضربه را خوردیم! آری خوردیم! شما یک ملت را تسلیم کردید!

یک ملت را زیر بار فشار مالی له کردید! خودتان که دو تابعیتی هستید و نگرانی ندارید! اصلا مگر ممکن است کسانی که در سال های سختی این ملت و جنگ در آغوش دشمن بودند ذره ای درک از این سرزمین و آرمان های مردم  داشته باشند؟ در هر دستگاه و معادله ای این معما را حل کنید پاسخ نه هست!

خطابم به شماست که در خانه ملت نشسته اید:

جایی که نشسته اید غصبیست، غذایی که می خورید حرام است، نفسی که در آنجا می کشید حرام است اگر به روابط فکر کنید و قاطعانه با این فاسدان مقابله نکنید. انقلاب را فدای افراد نکنید. آن هم افراد فاسدی که خود را سهامدار سفره‌ی انقلاب می دانند. انقلاب پابرهنه ها توسط این اشراف دزدیده شده است؛ آن را به این ملت بازگردانید. تنها امید این مردم اکنون به شماست که نگهبان قانون این سرزمینید.

اگر نیاز بود، وزیر عزل کنید، اگر نیاز بود رای به عدم کفایت بدهید، اگر نیاز بود رفراندوم برگزار کنید، اگر نیاز بود اسامی تمام دولتی های در کار اقتصادی را افشا کنید، اگر نیاز بود قوه قضاییه را تحت فشار قرار بدهید تا مفسدان اقتصادی را بر سردر شهرها آویزان کنید. مگر نه اینکه حکم آنها در اسلام...

صنعت داخلی را با اقتصاد مقاومتی احیا کنید با اصناف جداگانه جلسه بگیرید و راه کارهای خود آنها را جویا شوید! با سیتم بانکی مبارزه کنید تا مجبور به شفافیت سازی شوند ... مالیات را احیا کنید...

فضای سیاسی را باز بگذارید برای ورود همه‌ی نخبگان نه فقط این فامیل بزرگ!! با نخبگان مشورت کنید به مردم بها دهید...

اگر نیاز بود هر کاری بکنید ما از شما حمایت می کنیم. اگر نکنید باید با لگد دشمن از خواب بیدار شوید که آن موقع دیر شده و سرزمینی به نام ایران وجود ندارد و شمایید و شرمندگی روز موعود، رو در روی شهدا...

اگر به مرگ اعتقاد دارید مردانه و با شرف در این دنیا تصمیم بگیرید و خود را اسیر لابی سیاسیون نکنید که یک شبه رای شما را تغییر بدهند چرا که این ها حتی سیاسی هم نیستند بلکه فریب خورده هایی هستند که به آرمان های رهبر و ملتشان خیانت کرده اند...

برای فرزندان فردای ایران عزیز و یکپارچه تصمیم بگیرید.

 


کد خبرنگار : 23