تاریخ : 1397,سه شنبه 12 تير18:07
کد خبر : 59905 - سرویس خبری : عکس روز

زبان حال همسران شهید مدافع حرم

زبان حال همسران شهید مدافع حرم

از اولش هم گفته بودم که سری از من
دیدی که من حق داشتم؟! عاشق تری از من


دلبسته‌ات بودم من و دلبسته ام بودی
اما رهایت کرد عشق دیگری از من


آتش شدی، رفتی و گفتی: «عشق سوزان است
باقی نماند کاش جز خاکستری از من


رفتی و جا مانده فقط مُشت پَری از تو
رفتی و باقیمانده چشمان تری از من


فالله خیر حافظا خواندم که برگردی
برگشته ای با حال و روز بهتری از من


من عاشق لبخندهایت بودم و حالا...
با خنده های زخمی‌ات دل می بری از من


عاشق ترینم! من کجا و حضرت زینب؟!
حق داشتی اینقدر راحت بگذری از من..........

سیده تکتم حسینی