تاریخ : 1397,چهارشنبه 13 تير15:31
کد خبر : 59910 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

مسابقه اشرافیت!

مسابقه اشرافیت!

بهترین خاطراتشان شاید پیدا کردن داروی قرصی و یا آمپولی بوده که چند روزی پدرشان کمتر درد بکشد! مسئولین همه میدانند و با هم مسابقه اشرافیت گرفته اند و با هم می خورند و می برند!

معلم جانباز

معلم جانباز - درود بر شما یادگاران شهدا و امام عزیزم؛ کو گوش شنوا؟! فکر می کنید مسئولین رده بالا نمی دانند که ارزش های این انقلاب را سرقت کرده اند و مگر نمایندگان و وزرا به فکر مردم و پابرهنگانند؟ وقتی برجام نصفه نیمه به بار می نشیند، همین مسئولین به ظاهر انقلابی برای گرفتن تابعیت آقازاده های خود از اوباما سبقت می گیرند و به روایتی 2500 آقازاده خوشبخت که بواسطه پدران منصب دار خود امریکائی ایرانی می شوند، درد مسئولین فرزند شهید و جانباز و ایثارگر مردم کوچه بازار نیست بلکه آنها به دنبال ثروت مقام و فرزندان خود هستند!

 آری! یکی پدرش شهید ویتیم وصغیر و جانباز خانه نشین و فرزندانش در آرزوی پدر و مسافرت و ... اما آن یکی از سایه سر رشادت پدر شهید شما در حال عیش نوش تابعیت مال ماشین چند میلیاردی وذخیره نظام! مگر این همه زندگی اشرافی و مسافرت های خارجی ورفتن فرزندانشان به دیار کفر برای تحصیل وحال کردن و هزاران لذت دنیای با ساختمان های هزارمتری و.....قابل پنهان کردن است؟!
 
 نه برادران عزیزم! مسئولین همه میدانند و با هم مسابقه اشرافیت گرفته اند و با هم می خورند و می برند! مگر با داشتن این همه سازمان های امنیتی قابل پنهان کردن هستند!؟ همه مسئولین با هم هماهنگ هستند وکاری به اختلاس گران ندارند و اگر روزی یکی از آنها از طریق رسانه ای نقد شوند بلافاصله مسئول محترمی به دفاع از آنها خروش می کند تا حدی که خوردن از سفره انقلاب را حقشان می دانند و می شوند ذخیره نظام !

 امیدواریم روزی برسد مختارهای در این کشور از بتن نظام اسلامی ظهور کنند ودست غارتگران را قطع کنند هرچند رهبری هوشمند بارها وبارها تذکر واعلام برخورد با غاصبان بیت المال را عنوان فرموده اند و راهکارهایی برای شفافیت اقتصادی ومتکی بودن بر اقتصاد مقاومتی را داده اند اما همین آقایان که غارت وطن را در گرو روابط اقتصادی با آن طرف آب میدانند، فرامین معظم له را اجرا و اقدام ننموده اند که امروز به اینحا رسیدیم!

 مظلوم ترین قشر جامعه فرزندان و خانواده جانبازان هستند. چرا که همیشه مردم عامی فکر می کنند بواسطه دولت متنبع و برخوردارند اما غافل از این که این عزیزان روی پدر را ندیدند، مهر پدر درک نکردند و یا پدری داشته اند که یک عمر درازکش ومریض بوده و بهترین خاطراتشان شاید پیدا کردن داروی قرصی و یا آمپولی بوده که چند روزی پدرشان کمتر درد بکشد! و هیچ وقت مثل آقازاده ها پدر روی سرشان نبوده، دنبال کسب تابعیت امریکا و اروپا برود، پورشه سوار باشد و در سن 20سالگی چندین هزار میلیارد ثروت داشته باشد!

 راستی دوستان! انقلاب اسلامی در این چهل سال بدترین بحران ها را طی کرد. از دست دادن هم زمان رئیس جمهور و نخست وزیر 80نفر مسئول درجه یک کشور 8سال جنگ وسایر بحران ها اما ایستاد وکم نیاورد و رهبری ولایت فقیه این همه مشکلات را فرماندهی نمود، از گردنه های عبور کردیم که دشمن فکرش را نمی کرد!

 چرا حالا اقتصاد ما آسیب پذیر شده که ساعت به ساعت در تلاطم است!؟ چه چیز عوض شده؟! کشور ومنابع همان کشور، جوانان باسوادتر، مردم فهیم تر، مسئولین بیشترشان همان مسئولین، دشمن هم همان دشمن دیروزی، به علاوه اینکه الان از هر نظر قوی هم شدیم. چه نظامی وچه تکنولوزی ای! پس چه چیزی فرق کرده است؟!

 به نظر حقیر روی آوردن مسئولین به ثروت اندوزی و زندگی اشرافی اعتماد به دشمن علاقه وافر خانواده های مسئولین به اروپا و امریکا وبرگشتن آقازاده های تحصیل کرده غرب ونفوذ در دستگاه های اجرائی قوم خویش گرائی ومهمتر ولایت گریزی بعضی از مسئولین میتواند مهمترین عامل باشد! و اگر ولایتمداری فقط به مسئولین برگردد و در لوای ولایت فقیه کارکنند و خدا را ناظر بر اعمال خود ببیند، فکر می کنم آسیب پذیری به حداقل خواهد رسید.

به امید آن روز خدا نگهدار


کد خبرنگار : 20