تاریخ : 1397,چهارشنبه 13 تير13:24
کد خبر : 59916 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


بی مادر! بیکار! بی درآمد!

عبدالله خادمی- بازنشسته نیروی زمینی هستم. داری هشتادو پنج ماه مدت منطقه. جانباز شیمیایی ده درصد. داری سه فرزند هر سه لیساس بیکار!

 در این سه ماه اخیر خانم سرطان گرفت متاسفانه فوت کرد. هر چه داشتم هزینه کردم. از نظر مالی اگر امکان دارد کمک کنید.

هرجا مراجعه کردم نتواستم وام بگیرم. اگر امکان دارد در حق من وبچه هایم لطف کردید. 

برای بیکاری فرزندام هیچ کاری نتواستم بکنم. فقط شرمنده آنها هستم. به هر جا که توانستم مراجعه کردم نشد! ازدواج نکردن! هرچه سنشان بالاتر میرود بیشتر  .........!
با تشکر از شما عزیزان


کد خبرنگار : 20