تاریخ : 1397,یکشنبه 17 تير16:11
کد خبر : 59994 - سرویس خبری : صوت

داستان صوتی «رنگ دیگر عشق»/صوت

داستان صوتی «رنگ دیگر عشق»/صوت

این فایل صوتی مربوط به داستان «رنگ دیگر عشق» در کتاب عاشقانه های یک نسل سومی نوشته «سعیده نام آور» می باشد که در طی یک سال گذشته به چاپ دوم رسیده است.

فاش نیوز- این فایل صوتی مربوط به داستان «رنگ دیگر عشق» در کتاب عاشقانه های یک نسل سومی نوشته «سعیده نام آور» می باشد که در طی یک سال گذشته به چاپ دوم رسیده است.

داستان مربوط به حال و هوای یک جانباز نخاعی در یک آسایشگاه است که دلبسته یکی از خانم های ملاقاتی می شود و ...

متن این داستان توسط " پیمان سلطانی" دکلمه شده است.


کد خبرنگار : 23