تاریخ : 1397,یکشنبه 17 تير20:00
کد خبر : 59995 - سرویس خبری : اخبار

انجمن فرزندان جانباز رسمیت یافت

انجمن فرزندان جانباز رسمیت یافت

«انجمن فرزندان جانبار»، به عنوان یک تشکل مستقل و مردم نهاد از وزارت کشور مجوز رسمی فعالیت دریافت کرد.

فاش نیوز -  «انجمن فرزندان جانباز»، به عنوان یک تشکل مستقل و مردم نهاد از وزارت کشور مجوز رسمی فعالیت دریافت کرد.

برپایه این گزارش، سرانجام پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد انجمن فرزندان جانباز با دریافت مجوز رسمی، فعالیت خود را آغاز کرد.

اعضای این انجمن ایثارگری را فرزندان جانبازان سراسر کشور تشکیل می دهند.


کد خبرنگار : 23