تاریخ : 1397,دوشنبه 25 تير18:33
کد خبر : 60101 - سرویس خبری : ورزشی

حاشیه سازی های بی پایان فدراسیون اسکیت برای ملی پوشان

حاشیه سازی های بی پایان فدراسیون اسکیت برای ملی پوشان

از گرفتن به زور ارزهای مسافرتی ملی پوشان، تا ندادن غذا به قهرمانان در هلند و شکار اردک وحشی برای طبخ غذا در محل اسکان!

امیدی اسکیت - از گرفتن به زور ارزهای مسافرتی ملی پوشان تا ندادن غذا به قهرمانان در هلند و شکار اردک وحشی برای طبخ غذا در محل اسکان!
 پس از سهل انگاری فدراسیون اسکیت و ممانعت از اعزام سه قهرمان اسکیت ملی پوش نجف آبادی به مسابقات جهانی هلند که دو نفر از آنان سال گذشته مدال جهانی برای کشورمان کسب کرده بودند، حاشیه سازی های فدراسیون برای ملی پوشان اصفهانی همچنان ادامه دارد.

بر پایه گزارش های رسیده، در جریان اعزام قهرمانان ملی اسکیت به مسابقات هلند، با اینکه برای هر شخص مسافر اروپا ۱۰۰۰یورو ارز دولتی اختصاص می یابد، اما هزاران یورو ارز دولتی ۵ ملی پوش اعزامی استان اصفهان و دیگر ملی پوشان در خود فرودگاه توسط رئیس و عوامل فدراسیون اسکیت جمع آوری و به صورت غیر قانونی ضبط می شود.

پس از اعزام ملی پوشان، آنها به دهکده ای در هلند انتقال داده می شوند و خود مدیران فدراسیون به محلی جداگانه اسکان پیدا می کنند. ملی پوشان در هلند بدون غذای گرم به مدت یک هفته رها می شوند و کار به جایی می رسد که اسکیت بازان کشورمان به دلیل عدم تامین غذا توسط فدراسیون مجبور به شکار اردک وحشی در محل اقامتشان و کباب کردن آن می شوند.

ضمن ابراز تاسف، حال باید دید سکوت مسئولین امر در خصوص این حجم رفتارهای مسئله ساز فدراسیون تا کی ادامه خواهد داشت.

گفتنی است مدیریت سال گذشته فدراسیون باعث شد سه مدال جهانی اسکیت‌، سال گذشته از دست کشورمان خارج شود و انگار برای هیچ کس این رفتارها مهم‌نیست اما ما تا آخرین لحظه پیگیر ماجرا از طریق نهادهای مربوط خواهیم بود.

به نقل از شهر آنلاین