تاریخ : 1398,جمعه 06 دي15:30
کد خبر : 60295 - سرویس خبری : صوت

داستان صوتی دوست دارم کنار دریا باشم! /صوت


داستان صوتی دوست دارم کنار دریا باشم! /صوت

دوست دارم کنار دریا باشم، داستان زندگی زن جوانی ست که تصمیم گرفته راه خاصی را در زندگی اش انتخاب کند.

شهید گمنام

شهید گمنام- دوست دارم کنار دریا باشم، داستان زندگی زن جوانی ست که تصمیم گرفته راه خاصی را در زندگی اش انتخاب کند.

این داستان، یکی دیگر از داستان های کتاب "عاشقانه های یک نسل سومی" ست که به صورت صوت درمعرض دید و شنید مخاطبان گرامی قرار می گیرد.

شنیدن داستان زندگی مردم که هر یک مسیری را برای خود انتخاب می کنند، میتواند پندآموز و لذت بخش باشد.


کد خبرنگار : 23