تاریخ : 1397,شنبه 27 مرداد14:13
کد خبر : 60619 - سرویس خبری : مجلس شورای اسلامی

وزارت امور ایثارگران منوط به نداشتن بار مالی!

موافقان و مخالفان تاسیس وزارت امور ایثارگران (۳)

وزارت امور ایثارگران منوط به نداشتن بار مالی!

نماینده ایثارگر مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاسیس وزارت امور شهدا و امور ایثارگران را منوط به نداشتن بار مالی برای دولت در شرایط کنونی دانست.

فاش نیوز -  حسن کامران نماینده ایثارگر مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاسیس وزارت امور شهدا و امور ایثارگران را منوط به نداشتن بار مالی برای دولت در شرایط کنونی دانست.

 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر تاسیس وزارت امور شهدا و ایثارگران بار مالی زیادی بر دوش دولت تحمیل نکند می تواند طرح خوبی باشد.

 به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در صورتی که تاسیس وزارتخانه منجر به تحمیل بار مالی بر روی دوش دولت کند این طرح خوب نیست و نظر من در این مورد منفی خواهد بود.

 عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: اگر تاسیس وزارت امور شهدا و ایثارگران با هدف صرفه جویی، بکارگیری و هدایت امکانات و توانمندی های داخلی به منظور پاسخگوی به نیازهای جامعه هدف باشد می تواند طرح بسیار مناسبی باشد.

 نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران در موارد زیادی نسبت به ایثارگران کوتاهی کرده است و از حق و حقوق آنها درست دفاع نمی کند و از این منظر ایجاد وزارت امور شهدا و ایثارگران لازم و ضروری است، مشروط بر اینکه برای دولت بارمالی نداشته باشد.

پایان


کد خبرنگار : 18