تاریخ : 1397,سه شنبه 30 مرداد16:49
کد خبر : 60768 - سرویس خبری : مجلس شورای اسلامی

مجلس نظارت آنچنانی بر بنیاد ندارد

موافقان و مخالفان وزارت امور ایثارگران(۹)

مجلس نظارت آنچنانی بر بنیاد ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تبدیل بنیاد شهید به وزارت امور ایثارگران را تقویت بعد نظارتی مجلس و ارائه بودجه و خدمات بهتر به جامعه هدف عنوان کرد.

فاش نیوز - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تبدیل بنیاد شهید به وزارت امور ایثارگران را تقویت بعد نظارتی مجلس و ارائه بودجه و خدمات بهتر به جامعه هدف عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، رضا شیران خراسانی نماینده ایثارگر مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث های مطرح شده در خانه ملت در زمینه تاسیس وزارت امور ایثارگران اظهار داشت:

کلیات طرح تاسیس وزارت امور ایثارگران چندی قبل در کمیسیون اجتماعی به تصویب نمایندگان رسید و بر مبنای آن چون بنیاد شهید زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است، مجلس نظارت آنچنانی ندارد.

وی افزود: با ارائه این طرح نمایندگان ملت در بهارستان در نظر دارند تا انتصاب رئیس بنیاد و پاسخگویی به مجلس در چارچوب مقررات و قوانین یک وزارتخانه قرار بگیرد.

شیران خراسانی نماینده ایثارگر مردم مشهد در خانه ملت متذکر شد: قصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح تاسیس وزارت امور ایثارگران این است که وزیر مربوطه به مجلس و نمایندگان ملت پاسخگو باشد و در صورت نیاز بودجه و امکانات بیشتری به قشر تاثیرگذار جامعه اختصاص داده شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تقدس بنیاد شهید، فقط به خاطر اسم آن نیست، بلکه به خدمتی است که ارائه می دهد. اگر اسم این نهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران است اما نظارتی بر آن نداشته باشیم و خدای ناکرده اتفاقات ناشایسته ای بیفتد، تقدس آن بیشتر آسیب خواهد دید.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس بر این باورند که ایجاد تشکیلاتی به نام وزارت امور ایثارگران می تواند در چارچوب نظارتی مجلس قرار گرفته و در خور شان ایثارگران بودجه و امکانات فراهم شود.

عضو فراکسیون ایثاررگان مجلس دهم در خصوص ویژگی های وزارت امور ایثارگران تصریح کرد: بالاترین ویژگی این خواهد بود که یک وزیر توسط مجلس انتخاب خواهد شد و باید به آن پاسخگو باشد. مجلس هم توان تحقیق، تفحص و سوال را از وزیر امور ایثارگران در آینده خواهد داشت، که متاسفانه این شرایط در حال حاضر با وجود نهاد بنیاد شهید برای نمایندگان ملت مهیا نیست.

جانباز 50 درصد قطع پا که نمایندگی مردم استان خراسان رضوی را در بهارستان بر عهده دارد در پاسخ به این سوال که چرا پس از چهاردهه این طرح به مجلس ارائه شده است یادآور شد: این موضوع ایرادی ندارد، چرا که ما در حال تکامل هستیم و در این چارچوب شاهد هستیم که پیشنهاد تاسیس وزارت گردشگری و یا ادغام و جداسازی برخی وزارتخانه ها در شرایط فعلی ارائه می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: طرح تاسیس وزارت امور ایثارگران، به نظر من که خودم هم ایثارگر هستم، می تواند طرح خوبی برای جامعه ایثارگری باشد، چرا که نام شهید در همه جا می درخشد، چه برسر درب یک وزارتخانه باشد چه بر سر درب یک نهاد قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: چیزی که مهم است، این است که معیارهایی که یک شهید، رزمنده، ایثارگر، جانباز و آزاده برای آن جانفشانی کرده است در وزارت امور ایثارگران تجلی خواهد کرد.

شیران خراسانی نماینده ایثارگر مشهد در پاسخ به این سوال که علت نارضایتی قشر ایثارگر در شرایط فعلی از بنیاد شهید چیست، متذکر شد: در صورت تاسیس وزارت امور ایثارگران چون نظارت بیشتری بر عملکرد آن خوادهد شد، وزیر ذیربط پاسخگو خواهد بود و از این نارضایتی کاسته خواهد شد.


کد خبرنگار : 17