تاریخ : 1397,سه شنبه 06 شهريور19:12
کد خبر : 60894 - سرویس خبری : مجلس شورای اسلامی

موافقت مجلس با اعاده بکار جانبازان بازنشسته ۵۰ درصد

موافقت مجلس با اعاده بکار جانبازان بازنشسته ۵۰ درصد

نمایندگان ملت با اصلاح طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (جانبازان بازنشسته ۵۰% و فرزندان شهدا) اعاده شده از سوی شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان ملت با اصلاح  طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان( جانبازان بازنشسته 50% و فرزندان شهدا) اعاده شده از سوی شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، در جریان رای گیری در مورد اصلاح این طرح که 263 نفر حضور داشتند، 200 نفر رای موافق، 23 رای مخالف و 5 نفر از نمایندگان نیز رای ممتنع دادند و مجلس با اصلاح این طرح بر طبق نظر شورای نگهبان موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار ما، بر اساس طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، جانبازان بالای 50%، آزادگان با بیش از 3 سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی شدند.

همچنین بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف 1% از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.

این گزارش می افزاید بر پایه متن اصلاحیه تبصره 1، استفاده و بکارگیری بازنشستگان در سمت های ذکر شده در بندهای الف، ب، ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای مسلح با مجوز فرماندهی کل قوا مجاز است.


کد خبرنگار : 17