تاریخ : 1397,چهارشنبه 07 شهريور19:15
کد خبر : 60915 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


دارد دکترای پزشکی را رها میکند!

شاکری- بنده محمدعلی شاکری جانباز متولد 42 به شماره کد ملی 0519556437 می باشم که از مشکل اعصاب و روان و دردهای روان تنی به شدت رنج می برم.

چه درد و رنج بزرگی است مشکل اعصاب و روان! شبها تا صبح نخوابیدن و گریه های پنهان فرزندان! باید دید خانواده هم از مشکل من بی نصیب نماندند، بخصوص همسرم!

 فرزند دختری دارم که دکترای پزشکی تحصیل می کند. به دلیل ناتوانی بنده، ادامه تحصیل برایش امکان پذیر نیست!

از حضرتعالی تمنا می کنم به فریاد فرزندم برسید تا به تحصیلش ادامه دهد.

از بنده گذشته کاری نمیشه کرد. خوب نمی شوم!

از درگاه خداوند برایتان آرزوی سلامتی طول عمر خواستارم.

یا کریم یا رب العالمین


کد خبرنگار : 20